Výročie otvorenia zboru Apoštolskej cirkvi v Dubnici nad Váhom

Dňa 6. apríla bola otvorená nová modlitebňa zboru v Dubnici nad Váhom. Pri tejto príležitosti sa prihovoril biskup Apoštolskej cirkvi na Slovensku Ján Lacho.

Návšteva Milana a Judy Presburgerovcov

Samaritain's purse

Návšteva Erika Mateja

Evanjelium, živá moc Božia. Zaži to na vlastnej koži.

Pravidelné stretnutia

Bohoslužby:Nedeľa o 9:15
Skupinky: Štvrtok o 18:00

Kontakt

Kresťanské centrum Betánia
Tajovského 249/35
018 41 Dubnica nad Váhom

+421 918 333 944
dubnica@acsr.sk