Skupinky

Židom 10:24 

24: A pozorujme sa navzájom tým cieľom, aby sme sa roznecovali k láske a k dobrým skutkom
25: neopúšťajúc svojho shromaždenia, ako majú niektorí obyčaj, ale napomínajúc sa, a to tým viacej, čím viacej vidíte, že sa blíži ten deň.

Streda    18:00 hod. v Košeci, tel. 0918 333 944 
Štvrtok   18:00 hod. v Dubnici n/V, tel. 0902 064 636
Piatok    18:00 hod. v Omšenie, tel. 0905 858 369
Piatok    18:00 hod. v Dubnici n/V, tel. 0905 962 453

Nedeľná besiedka 

Vyučovanie pre deti počas nedeľného zhromaždenia.
Nedeľná besiedka I. pre deti vo veku  od 3 do 7 rokov
Nedeľná besiedka II. pre deti vo veku  od 8 do 12 rokov
Vedúci: Radka Kulišíková

Dorast 

Deti vo veku 12-16 rokov. Schádzajú počas nedeľného zhromaždenia.
Vedúci: Miroslav Ďuriš

Mládež

Schádza sa v sobotu o 18:15 (nepravidelne)
Vedúci: Barbora Kobzová

Bližšie informácie nájdete v kalendári na úvodnej stránke.

Royal Rangers

Národné stránky RR: http://www.royal-rangers.sk
Vedúci prednej hliadky: Ján Pluhár   

Pravidelné stretnutia

Bohoslužby:Nedeľa o 9:15
Skupinky: Štvrtok o 18:00

Kontakt

Kresťanské centrum Betánia
Tajovského 249/35
018 41 Dubnica nad Váhom

+421 918 333 944
dubnica@acsr.sk